To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba

[opis w języku polskim poniżej]

✖️ ✖️ [THE EVENT WILL BE HELD IN POLISH AND ENGLISH ] ✖️ ✖️

✖️ Join us on Facebook: fb.com/tedxpoznan ✖️

On June 30th TEDxPoznań invites you to the Aula Artis (Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10) for the main TEDxPoznań conference in 2018! Together with our speakers we will ask a very important question - "Do we really have to...?"

Do we really have to live as others want us to? Do we really have to be afraid of ageing or worried about the changes in gender roles? Do we really have to succeed fast? Do we really have to work? Do we really have to be perfect?

The main theme comes from the spirit of contrariness and the willingness to deal with various beliefs about what we "should" do, or what "should be" done… in so many different fields of life! We want to broaden our perspectives, undermine the status quo and its "absolute truths".

This year afterparty will be in really special place. For you we have first drink free! More details soon on facebook.

The event will be simultaneously translated into English.

Registration starts at 9:00 AM

Conference starts at 10:00 AM

Aula Artis is accessible for visitors with mobility disabilities.


✖️ ✖️ [ WYDARZENIE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM ] ✖️ ✖️

✖️ Dołącz do nas na Facebooku: fb.com/tedxpoznan ✖️

Już 30 czerwca TEDxPoznań zaprasza do Auli Artis (Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10) na główną konferencję TEDxPoznań 2018! Wspólnie zadamy sobie pytanie - "Czy naprawdę musimy...?"

Czy musimy żyć tak, jak chcą inni? Czy musimy bać się starości lub zmian zachodzących w rolach płciowych? Czy naprawdę musimy odnieść sukces? Czy w dobie robotyzacji musimy pracować tak ciężko, jak dotychczas? Czy musimy bezwolnie poddawać się presji bycia doskonałymi?

Hasło przewodnie głównej konferencji TEDxPoznań wynika z przekory i chęci rozprawienia się z różnymi przekonaniami dotyczącymi tego, co "powinniśmy", lub co "wypada"... I to w bardzo różnych dziedzinach! Chcemy poszerzać perspektywy, podważać status quo i nienaruszalne "prawdy absolutne".

Tegoroczne afterparty odbędzie się w wyjątkowym miejscu. Dla każdego uczestnika TEDxPoznań 1 drink za free. Więcej szczegółów wkrótce na Facebook'u wydarzenia.

Wydarzenie tłumaczone będzie symultanicznie na język angielski.

Start rejestracji: godzina 9:00

Start konferencji: godzina 10:00

Aula Artis jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Poznaniu wydarzenia Poznań